Cách chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp

     

1. Định nghĩa câu trực tiếp

- Câu trực tiếp là câu tường thuật lại ngulặng văn uống nghĩa và lời của người nói. Câu trực tiếp được trích trong dấu ngoặc kép (“....”).

Bạn đang xem: Cách chuyển câu trực tiếp sang gián tiếp

Ví dụ: The mother says lớn the boy “You should go lớn bed early.”

(Người mẹ nói với đứa nam nhi “Con yêu cầu đi ngủ sớm”.)

- Câu gián tiếp là câu tường thuật lại nghĩa của người nói mà không cần giữ nguyên ổn văn uống. khi chuyển lịch sự câu gián tiếp, ta phải bỏ dấu ngoặc kép.

Ví dụ: The mother says to the boy that he should go to lớn bed early.

(Người mẹ nói với đứa con trai rằng cậu ta buộc phải đi ngủ sớm.)

2. Cách đổi từ bỏ câu trực tiếp sang trọng gián tiếp

- Đổi chủ ngữ với các đại tự nhân xưng không giống vào câu thẳng mang lại phù hợp cùng với câu con gián tiếp mới

- Biến đổi những đại tự chỉ định, trạng ngữ chỉ thời gian với địa điểm theo nguyên tắc (bảng dĩ nhiên dưới đây)

- Lùi động tự sống câu trực tiếp lại một thì so với dịp lúc đầu (Khi những động tự reviews (say, tell…) ở vượt khứ)

- Nếu các động từ share ở thì hiện tại đối kháng thì lúc chuyển sang câu gián tiếp ta giữ nguyên thì.

Ví dụ:

Lan says “I am a student.” (Lan nói “Tôi là 1 học sinh”.)

àLan says (that) she is a student. (Lan nói cô ấy là 1 học sinch.)

- Nếu câu trực tiếp diễn tả 1 sự thực hiển nhiên luôn luôn luôn đúng thì ta giữ nguyên ổn thì.

Ví dụ:

Teacher said “The earth goes around the sun.” (Cô giáo nói “Trái đất quay quanh mặt trời”.)

àTeacher said the earth goes around the sun. (Cô giáo nói trái đất quay quanh mặt trời.)

Bảng đổi cồn từ

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp

S + V(e,es)

S + V(ed)

S + am/ is/ are + Ving

S + was/ were + Ving

S + have/ has + PII

S + had + PII

S + have/ has + been + Ving

S + had + been + Ving

S + Ved

S + had + PII

S + was/ were + Ving

S + had + been + Ving

S + will/ can/ may/ must + V

S + would/ could/ might/ had lớn + V

Ví dụ:

He said “I met her at Nam’s party.” (Anh ấy nói “Tôi gặp cô ấy ở bữa tiệc của Nam”.)

àHe said he had met her at Nam’s party. (Anh ấy nói anh ấy gặp cô ấy ở bữa tiệc của Nam.)

Các trạng ngữ chỉ thời gian, địa điểm

Câu trực tiếp

Câu gián tiếp

Now

Then

Ago

Before

This

That

These

Those

Here

There

Today

That day

Last week/ month/ year/…..

The previous week/ month/ year/…..

The week/ month/ the year/…before

Next week/ month/…..

The following week/month/ ……

Tomorrow

The next day/ The following day

Yesterday

The day before/ The previous day

Ví dụ:

- Nam said “My mother is planting trees now.” (Nam nói “Bây giờ người mẹ tôi đã trồng cây”.)

àNam said his mother was planting trees then. (Nam nói mẹ cậu ấy đã tdragon cây lúc đó.)

- She said “I will go khổng lồ Ha Long next summer.” (Cô ấy nói “Tôi sẽ đi Hạ Long mùa hè tới”.)

àShe said she would go khổng lồ Ha Long the following summer.

Xem thêm: Thông Xe Toàn Tuyến Cao Tốc Tp Hcm, Thống Nhất Phương Án Xả Trạm Khi Cao Tốc Tp

(Cô ấy nói cô ấy sẽ đi Hạ Long mùa hè tới.)

3. Câu hỏi vào lời nói con gián tiếp

cũng có thể sử dụng động từ bỏ è cổ thuật: “want khổng lồ know, be interested lớn know, wonder” núm mang lại “ask”

Câu hỏi vào khẩu ca gián tiếp được chia làm loại:

3.1. Câu hỏi bước đầu cùng với các trợ rượu cồn từ:Ta thêmif/whether

Ví dụ:

"Does John underst& music?" he asked. (Anh ta hỏi: “John gồm phát âm âm thanh không?)

àHe asked if/whether John understood music. (Anh ta hỏi liệu John gồm phát âm âm thanh ko.)

3.2. Câu hỏi ban đầu cùng với who, whom, what, which, where, when, why, how:Các từ để hỏi bên trên sẽ tiến hành giữ nguyên vào câu gián tiếp

Ví dụ:

"What is your name?" he asked. (Anh ta hỏi: “Quý Khách tên là gì?)

àHe asked me what my name was. (Anh ta hỏi tôi xem thương hiệu tôi là gì.)

3.3. Các dạng đặc trưng của câu hỏi vào khẩu ca gián tiếp

a.Shall/ would dùng để làm mô tả ý kiến đề xuất, lời mời:

Ví dụ:

"Shall I bring you some tea?" Tom asked. (Tom hỏi: “Tôi với cho chính mình chút ít tthẩm tra nhé?”)

àTom offered to bring me some tea. (Tom đề nghị mang mang lại tôi chút ít trà.)

"Shall we meet at the theatre?" John asked. (John hỏi: “Bọn bản thân chạm chán nhau ở nhà hát nhé?”)

à John suggested meeting at the theatre. (John nhắc nhở gặp gỡ nhau ở trong nhà hát.)

b.Will/would dùng để làm mô tả yêu thương cầu:

Ví dụ:

“Will you help me, please?” he asked. (“Quý Khách để giúp đỡ tôi chứ?” Anh ấy hỏi.)

àHe asked me khổng lồ help him. (Anh ấy thử dùng tôi giúp anh ấy.)

“Will you lover me your dictionary?” he asked. (“quý khách đã mang lại tôi mượn cuốn trường đoản cú điển của khách hàng chứ?” Anh ấy hỏi.)

àHe asked me khổng lồ lover hyên my dictionary. (Anh ấy tận hưởng tôi mang lại anh ấy mượn cuốn nắn từ bỏ điển của tớ.)

4.Câu mệnh lệnh với câu yên cầu vào khẩu ca gián tiếp.

Ví dụ:

“Keep quiet!” he said. (Anh ấy nói: “Trật tự!”)

àHe told me lớn keep quiet. (Anh ấy tận hưởng tôi độc thân từ bỏ.)

“Listen lớn me, please!” she said. (Cô ấy nói: “Nghe tôi nào!”)

àHe asked me to lớn listen to her. (Cô ấy đề xuất tôi lắng nghe cô ấy.)

5. Câu cảm thán trong khẩu ca gián tiếp.

Ví dụ:

“What a lovely dress!” she said. (Cô ấy nói: “Chiếc đầm đáng yêu quá!”)

à She exclaimed that the dress was lovely. (Cô ấy thốt lên rằng dòng váy siêu đáng yêu và dễ thương.)

àShe exclaimed that the dress was a lovely one. (Cô ấy thốt lên rằng chiếc váy đầm đó là một loại cực kỳ đáng yêu.)

6. Các bề ngoài hỗn hợp vào lời nói gián tiếp.

Lời nói thẳng rất có thể bao gồm những vẻ ngoài lếu láo hợp: câu khẳng định, câu hỏi, câu trách nhiệm, câu cảm thán:

Ví dụ:

She asked, "Can you play the piano?” and I said “No.”

(Cô ấy hỏi: “Quý Khách tất cả biết đùa piano không? và tôi trả lời “Không.”)

à She asked me if could play the piano và I said that I could not.

( Cô ấy hỏi tôi liệu tôi tất cả biết đùa piano ko cùng tôi bảo rằng tôi trù trừ.)


Chuyên mục: