Biên bản bàn giao căn hộ

     

Ngày/ Dated:......................................................................................................................................

Người giao/ Deliver:................................. Sở phận/ Department:.....................................................

Người nhận/ Receiver :.......................................................................................................................

Theo Hợp đồng mướn công ty số …………… ngày ………, bây giờ đại diện thay mặt bên cho mướn cùng bên mướn triển khai bài toán chuyển nhượng bàn giao nhà/căn hộ cao cấp thuê mướn cùng rất những trang, thứ đi kèm theo. Nội dung chuyển giao rõ ràng nhỏng sau:

In compliance with the House/Apartment Lease No………… dated …………, today, the Landlord by this document hands over the house/apartment & equipment to the Tenant.


Bạn đang xem: Biên bản bàn giao căn hộ


Xem thêm: Tuổi Mão 1975 Mệnh Gì - Tuổi Ất Mão Hợp Tuổi Nào, Màu Gì, Hướng Nào

The detailed nội dung shall be as follows:

1. Đối tượng chuyển giao / Items lớn be handed over

STT

No

Trang lắp thêm

Equipment

Mô tả thiết bị

description

Số lượng

Quantity

Hiện trạng

Condition

2. Ghi chú/ Notes:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................


Chuyên mục: