Bảo Mật

     
duanromanplaza.vn tích lũy thông tin của người tiêu dùng gửi cho việc đó tôi. Cửa hàng chúng tôi cũng tích lũy thông tin thông qua những trang người dùng truy cập, thông tin được hỗ trợ thông qua việc khảo sát điều tra và đăng ký, API. Những thông tin này có thể chứa dữ liệu cá thể của các bạn bao gồm: địa chỉ, số năng lượng điện thoại, vv... Duanromanplaza.vn khẳng định bảo vệ bình yên thông tin của bạn. Cửa hàng chúng tôi không được phép bật mí thông tin cá thể mà không tồn tại sự có thể chấp nhận được bằng văn bản. Mặc dù nhiên, một số thông tin thu thập từ bạn và về bạn được sẽ tiến hành sử dụng để hỗ trợ việc hỗ trợ dịch vụ của công ty chúng tôi với bạn. đông đảo thông tin chúng tôi thu thập ko được share với bạn, chào bán hoặc mang đến thuê, nước ngoài trừ một số trong những trường phù hợp sau đây:

duanromanplaza.vn tất cả thể share thông tin cá thể để điều tra hoặc ngăn ngừa các vận động bất vừa lòng pháp, nghi vấn gian lận, các tình huống liên quan đến các tai hại sự bình yên tính mạng của ngẫu nhiên người nào theo yêu mong của vẻ ngoài pháp.
duanromanplaza.vn bắt tay hợp tác với các công ty không giống đại diện chúng tôi ở một trong những nhiệm vụ và rất có thể cần phải share thông tin của công ty với họ để cung cấp các sản phẩm và thương mại & dịch vụ cho bạn. Duanromanplaza.vn cũng đều có thể share thông tin của chúng ta để hỗ trợ sản phẩm hoặc thương mại dịch vụ mà chúng ta yêu mong hoặc khi chúng tôi có được sự có thể chấp nhận được của bạn.
Chúng tôi sẽ chuyển thông tin về các bạn nếu công ty chúng tôi được mua lại hoặc sáp nhập với doanh nghiệp khác. Vào trường phù hợp này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng email hoặc bằng phương pháp thông báo rất nổi bật trên trang web của shop chúng tôi trước khi thông tin về bạn được bàn giao và trở thành đối tượng người dùng của một chính sách Bảo mật khác.
Bảng cầm tắt này được cung cấp cho mình vì tác dụng của các bạn và không ràng buộc pháp lý. Xin vui miệng đọc Điều khoản một cách trọn vẹn để cầm rõ.