Bản đồ trường đại học cần thơ

     

.../CA: Các phòng học nằm trong hàng công ty học Viện Nghiên cứu giúp cải tiến và phát triển Đồng bằng sông Cửu Long

.

Bạn đang xem: Bản đồ trường đại học cần thơ

.../KH: Các phòng học tập nằm trong dãy công ty học tập Khoa kỹ thuật thoải mái và tự nhiên.

..../KT: Các chống học tập trực thuộc dãy bên học tập Khoa Kinh tế.

..../MT: Các phòng học trực thuộc dãy đơn vị học tập Khoa khoa học chủ yếu trị.

..../XH: Các phòng học tập thuộc hàng công ty học Khoa kỹ thuật Xã hội NV.

..../DB: Các phòng học tập trực thuộc dãy công ty học tập Khoa Dự bị dân tộc.

..../CN: Các chống học tập ở trong hàng bên học tập Khoa Công nghệ.

..../TS hoặc …/AQ : Các phòng học nằm trong hàng bên học tập Khoa Thủy sản.

..../DI: Các chống học nằm trong dãy đơn vị học tập Khoa Công nghệ tin tức và TT.

..../NN: Các chống học tập thuộc dãy đơn vị học tập Khoa Nông nghiệp cùng SHUD.

..../K1: Các chống học ở trong dãy bên học tập Khoa Ngoại ngữ.

Xem thêm: Hướng Hợp Tuổi Quý Hợi 1983 Hợp Hướng Nào ? Sinh Năm 1983 Tuổi Gì, Mệnh Gì, Hợp Hướng Nào

..../SH: Các phòng học trực thuộc dãy đơn vị học Viện Nghiên cứu giúp và trở nên tân tiến CNSH.

...MTN: Các phòng học thuộc dãy bên học Khoa Môi trường Tài ngulặng TN.

..../KL: Các phòng học tập thuộc dãy đơn vị học Khoa Luật.

..../HA: Các phòng học tập trực thuộc hàng bên học tập Khoa Phát triển nông buôn bản.

....HL: Các phòng học tập ở trong dãy bên học tập Trung chổ chính giữa học liệu.

..../D1,D2: Các phòng học tập trực thuộc dãy nhà học Nhà Điều hành.

- HTKHTN: Hội trường khoa Khoa học tập tự nhiên.

CLCxDI: các chống học tập rất tốt trực thuộc Khoa Công nghệ lên tiếng và TT.

CLCxKT: những phòng học rất tốt ở trong Khoa Kinh tế.

CLCxCN: những phòng học chất lượng cao trực thuộc Khoa Công nghệ.

CLCxFL: các chống học rất tốt ở trong Khoa Ngọai ngữ.

TTGDQP: Các chống học ở trong Trung vai trung phong Giáo dục Quốc phòng ngơi nghỉ Khu Hòa An (Hậu Giang).

Ngoài ra, còn có các phòng mang ký hiệu đặc biệt các phòng thc tập

 -Khoa Khoa học tập thoải mái và tự nhiên, bao gồm:

+ H2-KH1, H2-KH2, H3-KH1, H3-KH2, HPTICH: Các phòng Thực tập Hóa học tập đại cương cứng. + L1-KH1, L1-KH2: Các chống Thực tập Vật lý đại cương cứng.


Chuyên mục: