Bản đồ quận 7 tp hcm

     

Cập nhật đọc tin mới nhất vềBản đồ hành bao gồm Quận 7 Tp.Hồ Chí Minhvị Websisteduanromanplaza.vntổng hợp từ các nguồn trênInternet đáng tin cậy nhất. Quý người tiêu dùng gồm thể coi đây là thông tin ttê mê khảo với nhu cầu tra cứu thông báo về bản đồ quận 7 và những phường của Quận 7.

Bạn đang xem: Bản đồ quận 7 tp hcm

Quận 7 bao gồm vị trí địa lý tiếp giáp với những khu vực sung quanh như: Phía Bắc cạnh bên quận 4 qua Kênh Tẻ – Phía Đông Bắc sát quận 2 qua sông Sài Gòn – Phía Nam sát huyện Nhà Btrằn qua Rạch Đỉa – sông Prúc Xuân – Phía Đông cạnh bên huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai qua sông Nhà Bè – Phía Tây gần kề huyện Bình Chánh – Phía Tây Bắc tiếp giáp quận 8 qua rạch Ông Lớn.

Quận 7 Thành Phố Hồ Chí Minh gồm 10 phường: PhườngBình Thuận, PhườngPhú Mỹ, PhườngPhú Thuận, PhườngTân Hưng, PhườngTân Kiểng, PhườngTân Phong, PhườngTân Phú, PhườngTân Quy, PhườngTân Thuận Đông, PhườngTân Thuận Tây.

Diện tích Quận 7: 35,76km²


Hình như, những bạn gồm thể ttê mê khảo thêmBản đồ Hành bao gồm Thành Phố Hồ Chí Minc & 24 Quận Huyện


*
Bản đồ quy hoạch chung Quy hoạch Quận 7


MỘT SỐ THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ QUẬN 7 TPHCM

Thời Việt Nam Cộng hòa:

Ngày 27 mon 3 năm 1959, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa ban hành Nghị định số 110-NV về việc phân chia sáu quận đang tất cả của Đô thành Thành Phố Sài Gòn thành tám quận mới: Nhứt, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy cùng Tám (trừ bố quận: Nhứt, Nhì, Ba giữ nguim, những quận còn lại đều đổi tên cùng thay đổi địa giới hành chính). Hiện nay, quận 7 (quận Bảy) trùng với một phần địa giới của quận 5 cũ.

Năm 1959, quận Bảy gồm 06 phường: Bến Đá, Bình Đông, Cây Sung, Hàng Thái, Phú Định, Rạch Cát. Sự phân chia hành chủ yếu này vẫn giữ nguyên cho đến ngày 29 tháng bốn năm 1975.

Giai đoạn 1975-1976:

Sau Lúc Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam tiếp quản Đô thành TP.Sài Gòn với các vùng lạm cận vào trong ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngày 3 mon 5 năm 1975 thành phố Thành Phố Sài Gòn – Gia Định được thành lập. Lúc bấy giờ, quận 7 (quận Bảy) thuộc thành phố Sài Thành – Gia Định đến đến mon 5 năm 1976.

Ngày đôi mươi mon 5 năm 1976, tổ chức hành chính thành phố Sài Thành – Gia Định được sắp xếp lần nhị (theo quyết định số 301/UB ngày đôi mươi tháng 5 năm 1976 của Ủy ban Nhân dân Cách mạng thành phố TP Sài Gòn – Gia Định). Theo đó, quận Bảy và quận Tám cũ hợp nhất lại thành quận 8 mang lại đến ngày này. Như vậy quận 7 cũ bị giải thể vào năm 1976.

Quận 7 mới, từ năm 1997 đến nay

Một góc Khu đô thị Phụ Mỹ Hưng

Quang cảnh một phần khu đô thị Phụ Mỹ Hưng tại Nam Sài GònNgày 6 mon 1 năm 1997, Chính phủ Việt Nam ban hành Nghị quyết số 03-CP<1> về việc thành lập những quận, phường mới thuộc thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung về việc thành lập Quận 7 với những phường thuộc Quận 7 như sau:

1.Thành lập Quận 7 trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên cùng dân số của những xóm Tân Quy Đông, Tân Quy Tây, Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây, Prúc Mỹ, 337 ha diện tích tự nhiên với 6.636 nhân khẩu của thị trấn Nhà Bè cổ, thuộc huyện Nhà Btrằn.

Quận 7 gồm 3.576 ha diện tích tự nhiên với 90.9đôi mươi nhân khẩu.

2. Thành lập những phường thuộc Quận 7:

a) Thành lập phường Phụ Mỹ bên trên cơ sở 373 ha diện tích tự nhiên với 6.636 nhân khẩu của thị trấn Nhà Btrần.

Xem thêm:

Phường Prúc Mỹ gồm 373 ha diện tích tự nhiên và 6.674 nhân khẩu.b) Thành lập phường Prúc Thuận bên trên cơ sở 786 ha diện tích tự nhiên cùng 6.699 nhân khẩu của làng mạc Phụ Mỹ; 43 ha diện tích tự nhiên với 129 nhân khẩu của thị trấn Nhà Btrằn.

Phường Phụ Thuận gồm 829 ha diện tích tự nhiên và 6.828 nhân khẩu..c) Thành lập phường Tân Phú trên cơ sở 459 ha diện tích tự nhiên và 6.892 nhân khẩu của xóm Phụ Mỹ.

Phường Tân Phụ bao gồm 459 ha diện tích tự nhiên và 6.892 nhân khẩu.d) Thành lập phường Tân Thuận Đông bên trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên với dân số của thôn Tân Thuận Đông, gồm 812 ha với 12.228 nhân khẩu.

e) Thành lập phường Bình Thuận bên trên cơ sở 149 ha diện tích tự nhiên với 4.181 nhân khẩu của thôn Tân Thuận Tây; 16 ha diện tích tự nhiên với 1.902 nhân khẩu của xóm Tân Quy Đông.

Phường Bình Thuận tất cả 165 ha diện tích tự nhiên cùng 6083 nhân khẩu.f) Thành lập phường Tân Thuận Tây bên trên cơ sở 105 ha diện tích tự nhiên và 14.365 nhân khẩu của xã Tân Thuận Tây.

Phường Tân Thuận Tây có 105 ha diện tích tự nhiên với 14.365 nhân khẩu.g) Thành lập phường Tân Kiểng trên cơ sở 49,37 ha diện tích tự nhiên với 3.790 nhân khẩu của làng Tân Quy Tây; 16,4 ha diện tích tự nhiên cùng 5.683 nhân khẩu của xã Tân Quy Đông; 31,23 ha diện tích tự nhiên cùng 2.373 nhân khẩu của làng mạc Tân Thuận Tây.

Phường Tân Kiểng gồm 97 ha diện tích tự nhiên và 11.846 nhân khẩu.h) Thành lập phường Tân Quy bên trên cơ sở 86 ha diện tích tự nhiên cùng 9.265 nhân khẩu của làng Tân Quy Đông.

Phường Tân Quy bao gồm 86 ha diện tích tự nhiên cùng 9.265 nhân khẩu.i) Thành lập phường Tân Phong trên cơ sở 290 ha diện tích tự nhiên cùng 4.044 nhân khẩu của buôn bản Tân Quy Đông; 100 ha diện tích tự nhiên cùng 680 nhân khẩu của xóm Tân Quy Tây; 40 ha diện tích tự nhiên với 33 nhân khẩu của làng Prúc Mỹ.

Phường Tân Phong có 430 ha diện tích tự nhiên cùng 4.757 nhân khẩu.k) Thành lập phường Tân Hưng bên trên cơ sở 220 ha diện tích tự nhiên với 12.020 nhân khẩu của làng Tân Quy Tây.

Phường Tân Hưng có 220 ha diện tích tự nhiên với 12.0đôi mươi nhân khẩu.


Chuyên mục: