Bản đồ phường tân hiệp tp biên hòa

     

duanromanplaza.vn – Sau đấy là bảng thứ quy hướng áp dụng khu đất tỉnh thành Biên Hòa quy trình 2021 – 2030 được UBND tỉnh giấc Đồng Nai ra mắt thực hiện. 

UBND đô thị triển khai niêm yết công khai minh bạch dự thảo hồ sơ quy hoạch áp dụng đất đến năm 2030 của thị thành tại trụ ssinh sống Ủy Ban Nhân Dân thị trấn, Ủy Ban Nhân Dân các phường, thôn với trên trang thông tin năng lượng điện tử của thành phố: http:// bienhoa.dongnai.gov.vn.

BẢNG ĐỒ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT TP BIÊN HÒA CHI TIẾT ĐẾN NĂM 2030

1. Bảng vật dụng quy hướng thực hiện đất phường An Bình, Tp Biên Hòa cho năm 2030
Bạn đang xem: Bản đồ phường tân hiệp tp biên hòa

*
*
*
*
*
*

Bảng thiết bị quy hoạch sử dụng khu đất phường Quang Vinc, Tp Biên Hòa cho năm 2030


6. Bảng trang bị quy hoạch áp dụng đất phường Quyết Thắng, Tp Biên Hòa mang lại năm 2030


7. Bảng đồ vật quy hướng thực hiện đất phường Tam Hiệp, Tp Biên Hòa cho năm 2030


8. Bảng đồ dùng quy hướng sử dụng đất phường Tam Hòa, Tp Biên Hòa đến năm 2030


9. Bảng vật quy hướng sử dụng đất phường Hố Nai, Tp Biên Hòa đến năm 2030


10. Bảng đồ quy hoạch thực hiện đất phường Tân Biên, Tp Biên Hòa đến năm 2030


11. Bảng đồ quy hướng áp dụng khu đất phường Tân Hạnh, Tp Biên Hòa mang lại năm 2030


12. Bảng vật dụng quy hoạch sử dụng đất phường Long Bình, Tp Biên Hòa đến năm 2030


13. Bảng vật quy hướng sử dụng khu đất phường Tân Hiệp, Tp Biên Hòa mang lại năm 2030


14. Bảng đồ quy hoạch áp dụng khu đất phường Tân Hòa, Tp Biên Hòa đến năm 2030


15. Bảng đồ quy hướng áp dụng đất phường Tân Mai, Tp Biên Hòa mang đến năm 2030


16. Bảng vật dụng quy hoạch thực hiện đất phường Tân Phong, Tp Biên Hòa mang đến năm 2030


17. Bảng thứ quy hoạch áp dụng khu đất phường Tân Vạn, Tp Biên Hòa cho năm 2030
Xem thêm: Trụ Sở Bỏ Hoang Trên Khu Đất Vàng Hà Tĩnh Đấu Giá Hàng Chục Tỷ Đồng

18. Bảng thiết bị quy hướng áp dụng đất phường Trung Dũng, Tp Biên Hòa mang đến năm 2030


19. Bảng thiết bị quy hoạch thực hiện đất phường Tkhô nóng Bình, Tp Biên Hòa mang lại năm 2030


đôi mươi. Bảng đồ quy hoạch sử dụng khu đất phường Tân Tiến, Tp Biên Hòa mang lại năm 2030


21. Bảng đồ vật quy hoạch sử dụng khu đất phường Hóa An, Tp Biên Hòa cho năm 2030


22. Bảng vật dụng quy hướng sử dụng đất phường Long Bình Tân, Tp Biên Hòa mang đến năm 2030


23. Bảng vật quy hướng áp dụng đất phường An Hòa, Tp Biên Hòa đến năm 2030


24. Bảng đồ gia dụng quy hướng thực hiện khu đất phường Trảng Dài, Tp Biên Hòa mang lại năm 2030


25. Bảng vật dụng quy hướng áp dụng khu đất phường Hiệp Hòa, Tp Biên Hòa mang lại năm 2030


26. Bảng thiết bị quy hướng áp dụng đất phường Bửu Long, Tp Biên Hòa đến năm 2030


27. Bảng đồ dùng quy hướng áp dụng đất phường Thống Nhất, Tp Biên Hòa mang lại năm 2030


28. Bảng đồ dùng quy hướng thực hiện đất phường Tam Phước, Tp Biên Hòa đến năm 2030


29. Bảng đồ gia dụng quy hoạch áp dụng khu đất phường Phước Tân, Tp Biên Hòa đến năm 2030


30. Bảng vật dụng quy hướng thực hiện khu đất thôn Long Hưng, Tp Biên Hòa mang đến năm 2030
Chuyên mục: