Bản đồ huyện krông năng

     

Bản đồ Hành Chính Tỉnh Đắk Lắkmới nhấtdoduanromanplaza.vncập nhất năm2021. Hiện ni Tỉnh lỵ của Đắk Lắk thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk là tỉnh nằm ở trung trung khu vùng Tây Nguyên, đầu nguồn của hệ thống sông Sêrêpôk và một phần của sông Ba, nằm vào khoảng tọa độ địa lý từ 107°28’57″Đ- 108°59’37″Đ và từ 12°9’45″B – 13°25’06″B.

Năm 2021 tỉnh Đắk Lắk đang trong giai đoạn phạt triển vượt bậc về Kinh tế & cả du lịch, cũng chính vì thế nhưng mà nhu cầu tìm hiểu về các báo cáo về Bản đồHành Chính Tỉnh Đắk Lắklà nhu cầu cần thiết, đồng thời là công bố cung cấp bản đồ vị trí đường đi cho những khác nước ngoài lúc đến tmê mệt quanTỉnh Đắk Lắk. Bên cạnh đó thì Cửa Hàng chúng tôi còn cập nhật 1 số lên tiếng về thị trường bất động sản Đắk Lắkmới nhất cùng vớiDanh sách những Dự án tại bên trên địa bàn Tỉnh Đắk Lắk


*

Bản đồ Hành Chính Tỉnh Đắk Lắk


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH ĐẮK LẮK

Tỉnh Đắk Lắk 15 đơn vị hành chính cấp huyện, bao gồm 1 thành phố (Thành phố Buôn Ma Thuột), 1 thị xã (Thị xóm Buôn Hồ) và 13 huyện (Huyện Buôn Đôn, Huyện Cư Kuin, Huyện Cư M’gar, Huyện Ea H’leo, Huyện Ea Kar, Huyện Ea Súp, Huyện Krông Ana, Huyện Krông Bông, Huyện Krông Búk, Huyện Krông Năng, Huyện Krông Pắk, Huyện Lắk, Huyện M’Đrắk), với 184 đơn vị hành thiết yếu cấp thôn, bao gồm đôi mươi phường, 12 thị trấn với 152 thôn.

Bạn đang xem: Bản đồ huyện krông năng

TÊN ĐƠN VỊTỈNH ĐẮK LẮK
Diện tích:13.030,5 km²
Phía bắc cạnh bên tỉnh Gia LaiPhía đông gần cạnh những tỉnh Phú Yên, Khánh Hoà
Phía nam gần kề những tỉnh Lâm Đồng, Đắk NôngPhía tây tiếp giáp Campuphân chia với đường biên giới lâu năm 193 km
Dân số1.869.322 người
Tỉnh lỵThành phố Buôn Ma Thuột
Phân phân tách hành chính1 thành phố, 1 thị làng, 13 huyện

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT

Thành phố Buôn Ma Thuột: tất cả 21 đơn vị hành chính cấp buôn bản trực thuộc, bao gồm 13 phường: Ea Tam, Khánh Xuân, Tân An, Tân Hoà, Tân Lập, Tân Lợi, Tân Thành, Tân Tiến, Thắng Lợi, Thành Công, Thành Nhất, Thống Nhất, Tự An cùng 8 xã: Cư Êbur, Ea Kao, Ea Tu, Hoà Khánh, Hoà Phú, Hoà Thắng, Hoà Thuận, Hoà Xuân.


*

Bản đồ hành chính TP Buôn Ma Thuột


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH THỊ XÃ BUÔN HỒ

Thị thôn Buôn Hồ: tất cả 12 đơn vị hành thiết yếu cấp xóm trực thuộc, gồm 7 phường: An Bình, An Lạc, Bình Tân, Đạt Hiếu, Đoàn Kết, Thiện An, Thống Nhất cùng 5 xã: Bình Thuận, Cư Bao, Ea Blang, Ea Drông, Ea Siên.


*

Bản đồ hành thiết yếu thị thôn Buôn Hồ


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN BUÔN ĐÔN

Huyện Buôn Đôn: có 7 đơn vị hành thiết yếu cấp làng mạc trực thuộc, bao gồm 7 xã: Cuôr Knia, Ea Bar, Ea Huar, Ea Nuôl, Ea Wer (huyện lỵ), Krông Na, Tân Hòa; được phân thành 99 thôn, buôn.


*

Bản đồ hành chính huyện Buôn Đôn


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN CƯ KUIN

Huyện Cư Kuin: có 8 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc, bao gồm 8 xã: Cư Êwi, Dray Bhăng (huyện lỵ), Ea Bhôk, Ea Hu, Ea Ktur, Ea Ning, Ea Tiêu, Hòa Hiệp.


*

Bản đồ hành bao gồm huyện Cư Kuin


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN CƯ M’GAR

Huyện Cư M’gar: có 17 đơn vị hành thiết yếu trực thuộc 15 xã và 2 thị trấn:

2 thị trấn: Quảng Phụ (huyện lị), Ea Pốk15 xã: Cư Dliê M’nông, Cư M’gar, Cư Suê, Cuor Đăng, Ea Drơng, Ea H’đing, Ea Kiết, Ea Kpam, Ea Kuêh, Ea M’Dróh, Ea M’nang, Ea Tar, Ea Tul, Quảng Hiệp, Quảng Tiến.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN EA H’LEO

Huyện Ea H’leo: Có 12 đơn vị hành chủ yếu trực thuộc, bao gồm 1 thị trấn với 11 xã:

Huyện lị: thị trấn Ea Drăng (Đô thị loại IV)11 xã: Cư A Mung, Cư Mốt, Dliê Yang, Ea Hiao, Ea H’leo, Ea Khal, Ea Nam, Ea Ral, Ea Sol, Ea Tir, Ea Wy.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN EA KAR

Huyện Ea Kar: Có 16 đơn vị hành chính cấp làng mạc, trực thuộc, bao gồm 2 thị trấn: Ea Kar (huyện lỵ), Ea Knốp cùng 14 xã: Cư Bông, Cư Elang, Cư Huê, Cư Ni, Cư Prông, Cư Yang, Ea Đar, Ea Kmút ít, Ea Ô, Ea Păl, Ea Sar, Ea Sô, Ea Tíh, Xuân Phụ.

Xem thêm: Phòng Trọ Cho Thuê Phòng Trọ Nhà Bè, Thuê Phòng Trọ, Ở Ghép 2021


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN EA SÚP

Huyện Ea Súp: Huyện gồm 1 thị trấn với 9 xã:

Huyện lị: thị trấn Ea Súp9 xã: Cư Kbang, Cư M’Lan, Ea Bung, Ea Lê, Ea Rốk, Ia Jlơi, Ia Lốp, Ia Rvê, Ya Tờ Mốt.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN KRÔNG ANA

Huyện Krông Ana: Có 8 đơn vị hành chính trực thuộc, bao gồm 1 thị trấn với 7 xã:

Huyện lị: thị trấn Buôn Trấp7 xã: Băng Adrênh, Bình Hòa, Dray Sáp, Dur Kmăl, Ea Bông, Ea Na, Quảng Điền.Tổng số làng buôn: 73Buôn đồng bào dân tộc: 26

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN KRÔNG BÔNG

Huyện Krông Bông: tất cả 14 đơn vị hành chủ yếu cấp thôn trực thuộc, bao gồm thị trấn Krông Kmar (huyện lỵ) cùng 13 xã: Cư Đrăm, Cư Kty, Cư Pui, Dang Kang, Ea Trul, Hòa Lễ, Hòa Phong, Hòa Sơn, Hòa Tân, Hòa Thành, Khuê Ngọc Điền, Yang Mao, Yang Reh.


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN KRÔNG BÚK

Huyện Krông Búk: bao gồm 7 đơn vị hành thiết yếu cấp làng mạc trực thuộc, bao gồm 7 xã: Chứ Kbô (huyện lỵ), Cư Né, Cư Pơng, Ea Ngai, Ea Sin, Pơng Drang, Tân Lập.


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN KRÔNG NĂNG

Huyện Krông Năng: gồm 12 đơn vị hành chủ yếu cấp xã trực thuộc, bao gồm thị trấn Krông Năng (huyện lỵ) cùng 11 xã: Cư Klông, Dliê Ya, Ea Dăh, Ea Hồ, Ea Puk, Ea Tam, Ea Tân, Ea Tóh, Phú Lộc, Phụ Xuân, Tam Giang.


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN KRÔNG PẮK

Huyện Krông Pắc: bao gồm thị trấn Phước An (huyện lị) cùng 15 xã: Ea Hiu, Ea Kênh, Ea Kly, Ea Knuếc, Ea Kuăng, Ea Phê, Ea Uy, Ea Yiêng, Ea Yông, Hòa An, Hòa Đông, Hòa Tiến, Krông Búk, Tân Tiến, Vụ Bổn.


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN LẮK

Huyện Lắk: gồm 11 đơn vị hành chính cấp thôn trực thuộc, bao gồm thị trấn Liên Sơn (huyện lỵ) với 10 xã: Bông Krang, Buôn Tría, Buôn Triết, Đắk Liêng, Đắk Nuê, Đắk Phơi, Ea Rbin, Krông Nô, Nam Ka, Yang Tao.


BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH HUYỆN M’ĐRẮK

Huyện M’Đrắk: tất cả 13 đơn vị hành chính cấp xóm trực thuộc, bao gồm thị trấn thị trấn M’Đrắk (huyện lỵ) cùng 12 xã: Cư Króa, Cư M’ta, Cư Prao, Cư San, Ea H’Mlay, Ea Lai, Ea M’Doal, Ea Pil, Ea Riêng, Ea Trang, Krông Á, Krông Jing.


BẢN ĐỒ THÔNG TIN QUY HOẠCH TỈNH ĐẮK LẮK MỚI NHẤT


*

Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2021 tỉnh Đắk Lắk


ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

BĐS quan liêu tâmCnạp năng lượng hộĐất nềnNhà phố - Biệt thự

Là uy tín đáng tin tưởng bên trên Thị Phần bất động sản Việt Nam, duanromanplaza.vn đã trở thành đối tác doanh nghiệp tin tưởng của hàng loạt chủ thể, tập đoàn số 1 trong nghành nghề dịch vụ không cử động sản


Dự án vẫn triển khai: Takashi Ocean Suite / Hải Giang Merry Land / Stella En Tropic / Gr& Marimãng cầu Saigon / Novaworld Đà Lạt / The 9 Stellars / King Crown Infinity / The Rivana / The Sol City / Masteri Centre Point / Astral City / La Vidomain authority Residences / Opal Skyline / The Aston Nha Trang / The Royal Thành Phố Đà Nẵng / Biên Hoà Universe Complex / Waterpoint / The Emerald Golf View / Picity High Park / Gem Sky World / Zeitgeist Nha Be / Nhơn Hội New City / Tkhô giòn Long Bay / West Gate / Aria TP Đà Nẵng / Phúc Yên Prosper Phố Đông / Sunshine Horizon / Sunshine Continental / CitiGr& / The Standard
 Central Park / Opal CityView
duanromanplaza.vn.nước ta - WEBSITE MANG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN

*

tin nhắn.com

Fanpage facebook
Chuyên mục: