Bài tập tính thuế thu nhập doanh nghiệp

     

Những bài tập kế tân oán thuế thu nhập doanh nghiệp – Thuế TNDN là nhiều loại thuế trực thu, tấn công vào thu nhập chịu thuế của công ty bao gồm các khoản thu nhập từ vận động sản xuất, kinh doanh sản phẩm & hàng hóa, các dịch vụ cùng thu nhập khác theo hiện tượng của pháp luật. Cùng Kế toán Việt Hưng khám phá về dạng bài bác tập liên quan mang lại thuế TNDoanh Nghiệp tức thì phía tiếp sau đây nhé.

Bạn đang xem: Bài tập tính thuế thu nhập doanh nghiệp

*
những bài tập kế toán thù thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp – Có lời giải

THAM KHẢO:

MIỄN PHÍ | Các khoá học kế tân oán thuế – tổng vừa lòng dành riêng cho sinh viên

Excel Công thức tính thuế TNcông nhân lũy tiến tăng mức giảm trừ gia cảnh


NỘI DUNG CHÍNH


1. những bài tập kế tân oán thuế thu nhập cá nhân công ty lớn – Dạng 1

Tính thuế TNDoanh Nghiệp , xuất khẩu, thuế GTGT đề nghị nộp trong thời hạn của 1 công ty với các tài liệu – acer4310 sau:

1) Tình hình sản xuất trong năm:

– Trong năm doanh nghiệp chế tạo được 40.000 sản phẩm (đấy là hàng ko chịu thuế tiêu trúc sệt biệt), không tồn tại sản phẩm tồn kho.

2) Tình hình tiêu thú vào năm:

– Quý 1: Bán cho doanh nghiệp thương thơm mại trong nước 12 nghìn sản phẩm, giá bán không thuế GTGT 45.000 đ/sản phẩm.

– Quý 2: Trực tiếp xuất khẩu 10.000 sản phẩm, giá CIF là 74.000 đ/sản phẩm. Trong số đó tổn phí tải cùng bảo đảm là 1.000 đ/thành phầm.

– Quý 3: Bán cho khách hàng chế xuất 5.000 sản phẩm, giá thành 45.000 đ/sản phẩm.

– Quý 4: Trực tiếp xuất khẩu 2 ngàn sản phẩm. Giá FOB là 46.000 đ/thành phầm. Xuất mang đến cửa hàng đại lý 5.000 sản phẩm, giá cả của cửa hàng đại lý theo đúng theo đồng chưa có thuế GTGT là 46.000 đ/sản phẩm. Cuối năm đại lý còn tồn kho là 1.000 sản phẩm.

3) Chi phí chế tạo kinh doanh vào năm:

– Vật liệu cần sử dụng thay thế sửa chữa liên tiếp TSCĐ trực thuộc phân xưởng chế tạo 6.000.000.sửa chữa thay thế hay TSCĐ trực thuộc thành phần làm chủ 3.200.000 đ.

– Tiền lương công nhân trực tiếp thêm vào sản phẩm.

+ Định nấc cung ứng sản phẩm là 250sp/ld/tháng.

+ Định nấc chi phí lương 800.000 đ/ld/tháng.

– Khấu hao TSCĐ:

TSCĐ giao hàng cấp dưỡng làm việc phân xưởng 160.000.000 đ.

TSCĐ thành phần thống trị doanh nghiệp: 50.000.000 với TSCĐ trực thuộc bộ phận bán sản phẩm 12 ngàn.000 đ.

– Các chi phí khác Giao hàng cung cấp thành phầm 126.000.000 đ.

– giá cả bảo đảm và vận tải Khi trực tiếp xuất khẩu sản phẩm làm việc quý II.

– Chi hoa hồng mang lại đại lý nhỏ lẻ 5% giá cả không thuế GTGT.

– Thuế xuất khẩu ở khâu bán hàng.

BIẾT RẰNG: (acer 4310)

– Thuế GTGT 10%.

– Thuế xuất khẩu 2%.

Xem thêm: Chung Cư Kim Văn Kim Lũ Vinaconex 2 Kim Văn Kim Lũ, Thiết Kế Căn Hộ

– Thuế TTDN 28%.

– Thu nhập về lãi tiền gửi bank là 3.870.000 đ (bài tập kế tân oán thuế thu nhập doanh nghiệp)

GỢI Ý LỜI GIẢI:

1) Bán cho công ty tmùi hương mại vào nước

Doanh thu: 12.000 x 45.000 = 540 (tr) T.GTGT đầu ra: 540 (tr) x 10% = 54(tr)

2) Trực tiếp xuất khẩu

Doanh thu: 10.000 sp x 74.000 = 740 (tr) XK: 730 (tr) x 2% = 14,6 (tr)

3) Bán cho doanh nghiệp chế xuất

Doanh thu: 5.000 x 45.000 = 225 (tr) XK: 225 x 2% = 4,5 (tr)

4) Trực tiếp xuất khẩu

Doanh thu: (2 ngàn x 46.000) + (4.000 x 46.000) = 322 (tr) XK: 2000 x 46.000 x 2% = 1,84 (tr) GTGT: 4.000 x 46.000 x 10% = 18,4 (tr).

VẬY:

– Thuế xuất khẩu phải nộp: 14,8 (tr) + 4,5 (tr) + 1,84 (tr) = 21,14 (tr)

– Thuế GTGT nên nộp = thuế GTGT áp ra output – thuế GTGT đầu vào

* Thuế GTGT Áp sạc ra = 54(tr) + 18,4 (tr) = 72,4 (tr)

Vậy thuế GTGT nên nộp = 72,4 – 84,5 = -12,1 (tr)

Thuế TNDN = Doanh thu – Ngân sách chi tiêu + Thu nhập

* doanh thu = 540 (tr) + 740 (tr) + 225 (tr) + 322 (tr) = 1.827 (tr)

(*) Ngân sách chi tiêu đến 40.000 sản phẩm:

VẬY:

Thuế TNDoanh Nghiệp bắt buộc nộp = (1.827 – 1.233,79 + 3,87) x 28% = 154,302 (tr).

2. các bài luyện tập kế toán thuế các khoản thu nhập công ty lớn – Dạng 2

Một đơn vị chức năng sale thực phẩm X bao gồm số liệu sale cả năm 20xx nlỗi sau:

A/ bao gồm các nghiệp vụ cài bán sản phẩm hoá trong năm:

1) Bán mang đến công ty tmùi hương nghiệp trong nước 300.000 sp, giá bán 210.000 đ/sản phẩm.

2) Nhận xuất khẩu uỷ thác một lô hàng theo giá chỉ FOB là 9 tỷ VNĐ. Tỷ lệ hoả hồng tình bên trên quý giá lô sản phẩm là 4%.

3) Làm đại lý phân phối tiêu thụ mặt hàng cho một chủ thể nước ngoài bao gồm trụ trực thuộc TPhường.HCM, tổng hàng nhập theo điều kiện CIF là 50 tỷ đồng. Tổng giá bán sản phẩm cung cấp theo như đúng hình thức là 60 tỷ đồng. Tỷ lệ hoa hồng là 5% giá cả.

4) Nhận 30 tỷ việt nam đồng đồ dùng tư để triển khai cho doanh nghiệp nước ngoài. Công câu hỏi kết thúc 100% và tổng thể thành phđộ ẩm đang xuất trả. Doanh nghiệp được hưởng chi phí gia công 4 tỷ VNĐ.

5) Xuất ra quốc tế 130.000 sản phẩm theo giá CIF là 244.800 đ/sản phẩm: Phí bảo đảm cùng vận động nước ngoài được tính bởi 2% FOB.

6) Bán 17.000 sp cho bạn chế xuất, giá cả 200.000 đ/thành phầm.

B/ Chi phí

– Tổng chi phí phải chăng cả năm (chưa kể thuế xuất khẩu) tương quan mang đến các hoạt động nói bên trên là 130,9 tỷ đồng (acer4310). Thuế giá trị tăng thêm đầu vào được khấu trừ cả năm là 8,963 tỷ VNĐ.

C/ Thu nhập khác:

– Lãi tiền gửi : 340 triệu đồng

– Chuyển nhượng tài sản: 160 triệu đồng

Yêu cầu: Tính những thuế nhưng mà cửa hàng bắt buộc nộp trong thời điểm 20xx 

– Thuế giá trị ngày càng tăng.

– Thuế xuất khẩu.

– Thuế thu nhập doanh nghiệp lớn.

BIẾT RẰNG:

– Thuế xuất thuế GTGT những mặt hàng là 10%

– Thuế xuất thuế TNDoanh Nghiệp là 28%.

– Thuế xuất thuế xuất khẩu các món đồ là 4% (bài bác tập kế toán thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp)

GỢI Ý LỜI GIẢI:

1) DOANH THU: 300.000 x 210.000 = 63.000 (tr) Thuế GTGT đầu ra: 63.000 x 10% = 6.300 (tr)

2) Nhận xuất khẩu uỷ thác:

Doanh thu: 9.000 x 4% = 360 (tr) Thuế GTGT đầu ra: 360 x 10% = 36 (tr)

Thuế xuất khẩu nộp cầm cho mặt uỷ thác: 9.000 x 4% = 360 (tr)

3) Làm đại lý tiêu thụ:

Doanh thu: 60.000 x 5% = 3.000 (tr) Thuế GTGT đầu ra: 3.000 x 10% = 300 (tr)

4) Nhận gia công trộn nước ngoài

Doanh thu: 4.000 (tr).

5) Xuất ra nước ngoài

Doanh thu: 130.000 x 244.800 = 31.824 (tr). Xuất khẩu: 130.000 x (244.800/1,02) x 4% = 1.248 (tr)

6) Bán cho khách hàng chế xuất

Doanh thu: 170.000 x 200.000 = 34.000 (tr). Xuất khẩu: 34.000 x 4% = 1.360 (tr)

VẬY:

– Thuế xuất khẩu bắt buộc nộp: 360 (tr) + 1.248 (tr) + 1.360 (tr) = 2.968 (tr)

– Thuế GTGT nên nộp= GTGTr – GTGT đ vào.

* GTGTr = 6.300 (tr) + 36 (tr) + 300 (tr) = 6.636 (tr)

* GTGTđ vào = 8.963 GTGT bắt buộc nộp = 6.636 – 8.963 = -2.300 (tr)

– Thuế TNDN = thu nhập tính thuế x thuế suất

• thu nhập tính thuế = doanh thu – chi phí hợp lí + các khoản thu nhập không giống

• lệch giá = 63.000 (tr) + 360 (tr) + 3.000 (tr) + 4.000 (tr) + 31.824 (tr) + 34.000 (tr) = 136.148 (tr) • chi phí thích hợp lý: 130.900 + 2608= 133.580 (tr) • các khoản thu nhập khác: 340 + 160 = 500 (tr)

VẬY:

TN tính thuế: 136.184 – 133.580 + 500 = 3.176 (tr)

Thuế TNDN đề xuất nộp: 3.176 x 28% = 889,28 (tr)

3. các bài luyện tập kế tân oán thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp lớn – Dạng 3

Hãy tính thuế Thuế TNDoanh Nghiệp, Thuế xuất khẩu, thuế GTGT của một xí nghiệp tiếp tế mặt hàng tiêu dùng bao gồm những số liệu sau.

1) Bán ra nước ngoài 1đôi mươi.000 sp theo giá bán CIF 271.400 đ/sp, phí tổn vận tải đường bộ và bảo hiểm thế giới tính bởi 18% giá bán FOB.

2) Bán 150.000 sản phẩm cho doanh nghiệp chiết xuất với cái giá 230.000 đ/sản phẩm.

3) Bán mang lại cty tmùi hương nghiệp nội địa 400.000 thành phầm với cái giá không thuế GTGT là 200.000 đ/sản phẩm.

4) Gia công trực tiếp 400.000 thành phầm theo vừa lòng đồng với một đơn vị quốc tế, các bước xong xuôi 80% và thành phđộ ẩm đã làm được xuất trả, giá bán gia công là 10.000 sản phẩm.

+ Tổng ngân sách phù hợp cả năm (chưa tính thuế xuất khẩu, tổn phí bảo đảm cùng chuyển động quốc tế) của toàn bộ hàng tiêu trúc là 102.731 triệu đ.

+ Thu nhập chịu đựng thuế không giống kế bên doanh thu.

Chuyển nhượng tài sản 200 (tr)

Thu nhập trường đoản cú lãi chi phí cho vay vốn 680 (tr)

BIẾT RẰNG:

Thuế suất của thuế xuất khẩu 2%.

Thuế suất của thuế GTGT 10%.

Thuế suất của thuế TNDN là 28%.

Tổng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ cả năm là 13.173 triệu đồng (bài xích tập kế toán thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp)

GỢI Ý LỜI GIẢI:

1) Bán ra nước ngoài:

Doanh thu: 1trăng tròn.000 x 271.400 = 32.568 (tr) Xuất khẩu: 120.000 x (271.400/1,18) x 2% = 552 (tr)

2) Bán cho bạn chế xuất.

Doanh thu: 150.000 x 230.000 = 34.500 (tr) Xuất khẩu: 34.500 x 2% = 690 (tr)

3) bán ra cho cty thương thơm nghiệp nội địa.

Doanh thu: 400.000 x 200.000 = 80.000 (tr) Thuế GTGTđầu ra = 80.000 x 10% = 8.000 (tr)

4) Gia công cho nước ngoài:

Doanh thu (400.000 x 80%) x 10.000 = 3.200 (tr)

VẬY:

– Thuế xuất khẩu bắt buộc nộp: 552 + 690 = 1.242 (tr)

– Thuế GTGT đề nghị nộp = T.GTGTđầu ra output – T.GTGTvào.

* thuế GTGT = 8.000 – 13.173 = -5173 – Thuế TNDoanh Nghiệp = thu nhập tính thuế x thuế suất.


Chuyên mục: