Bài tập bê tông cốt thép 1 có lời giải

Theo Tiêu chuẩn chỉnh xây dựng cầu 22 Tcông nhân 272-051. Tính coi xét khả năng Chịu đựng lực của một mặt cắt chữ nhật dầm BTCT thường, đặt cốtthép 1-1, biết:· Kích thước mặt cắt: b x h = 200 x 350 mm2· c f ¢= 32 MPa; fy = 280 MPa; As = 3 # 25; d = 300 mm· Mô men tính tân oán sinh sống TTGH cường độ Mu = 80 kNm2. Tính phê duyệt năng lực Chịu lực của một mặt cắt chữ nhật dầm BTCT thường, đặt cốtthép kxay, biết:
Bạn đang xem: Bài tập bê tông cốt thép 1 có lời giải

*Xem thêm: Hợp Đồng Thuê Phòng Trọ Nhà Trọ, Mẫu Hợp Đồng Thuê Phòng Trọ Nhà Trọ, Mẫu Chuẩn

Nội dung Text: BÀI TẬPhường KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉPhường - Hệ Chính quy Theo Tiêu chuẩn kiến thiết cầu 22 TCN 272-05


Xem thêm: Bảng Giá Tiêm Chủng Tại 70 Nguyễn Chí Thanh, 70 Nguyễn Chí Thanh

Những bài tập môn Kết cấu bê tông – hệ Chính quy Tháng 10/2011 BÀI TẬP KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉPhường H ệ Chính quy Theo Tiêu chuẩn xây dựng cầu 22 TCN 272-05 1. Tính coi ngó năng lực Chịu lực của một mặt phẳng cắt chữ nhật dầm BTCT thường xuyên, đ ặt cốt thxay 1-1, biết: Kích thước khía cạnh cắt: b x h = 200 x 350 mmét vuông · fc¢ = 32 MPa; fy = 280 MPa; As = 3 # 25; d = 300 mm · · Mô men tính tân oán sinh hoạt TTGH độ mạnh Mu = 80 kNm 2. Tính trông nom kĩ năng Chịu lực của một mặt cắt chữ nhật dầm BTCT hay, đ ặt cốt thép knghiền, biết: Kích thước khía cạnh cắt: b x h = 200 x 350 mm2 · fc¢ = 28 MPa; · · fy = 280 MPa; As = 3 #22; d = 300 mm fy¢ = 280 MPa; As¢ = 2 #16; d’ = 40 mm · · Mô men tính toán thù làm việc TTGH cường độ Mu = 80 kNm 3. Tính để ý kỹ năng chịu đựng lực của một mặt cắt chữ nhật dầm BTCT thường xuyên, đ ặt cốt thép kép, biết: Kích thước phương diện cắt: b x h = 200 x 400 mmét vuông · fc¢ = 28 MPa; · · fy = 4trăng tròn MPa; As = 3 #25; d = 350 milimet fy¢ = 4trăng tròn MPa; As¢ = 2 #16; d’ = 40 mm · · Mô men tính toán làm việc TTGH độ mạnh Mu = 120 kNm 4. Tính trông nom kĩ năng chịu lực củ a mặt cắt chữ T dầm BTCT hay, đặt cốt thép đối chọi, biết: · Kích thước phương diện cắt: b = 700 mm; bw = 200 mm; hf = 120 mm; h = 550 mm fc¢ = 28 MPa; fy = 4trăng tròn MPa; As = 4 # 22; d = 475 milimet · · Mô men tính tân oán sống TTGH cường độ Mu = 200 kNm 5. Tính toán thù và sắp xếp cốt thxay dọ c Chịu lực bên trên mặt phẳng cắt chữ nhật củ a d ầm BTCT hay, biết: Kích thước phương diện cắt: b x h = 200 x 350 mmét vuông · fc¢ = 28 MPa; fy = 4trăng tròn MPa · · Mô men tính toán sống TTGH độ mạnh Mu = 65 kNm 6. Xác đ ịnh kích thước mặt cắt, tính toán thù cùng bố trí cốt thnghiền dọc chịu đựng lực trên mặt cắt chữ nhật của dầm BTCT thường xuyên, biết: · Dầm giản 1-1, chiều nhiều năm nhịp l = 5 ,0 m 1PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Những bài tập môn Kết cấu bê tông – hệ Chính quy Tháng 10/2011 fc¢ = 35 MPa; fy = 4đôi mươi MPa · · Mô men tính toán thù làm việc TTGH độ mạnh Mu = 105 kNm 7. Tính tân oán và sắp xếp cốt thnghiền dọ c chịu đựng lực bên trên mặt phẳng cắt chữ nhật củ a d ầm BTCT thường, biết: Kích thước khía cạnh cắt: b x h = 200 x 350 mmét vuông · fc¢ = 28 MPa; fy = 280 MPa · · Mô men tính tân oán sống TTGH cường độ Mu = 110 kNm 8. Xác đ ịnh form size mặt cắt, tính toán cùng bố trí cốt thnghiền dọ c Chịu đựng kéo bên trên mặt cắt chữ nhật của dầm BTCT thường, biết: · Dầm giản 1-1, chiều nhiều năm nhịp l = 4 ,0 m fc¢ = 35 MPa; fy = fy¢ = 4trăng tròn MPa · Cố t thnghiền chịu nén As¢ = 2#16; d’ = 35 mm · · Mô men tính tân oán sinh sống TTGH độ mạnh Mu = 95 kNm 9. Tính toán với b ố trí cốt thnghiền dọ c Chịu lực trên mặt cắt chữ T d ầm BTCT hay, biết: · Kích thước khía cạnh cắt: b = 800 mm; bw = 2đôi mươi mm; hf = 1đôi mươi mm; h = 550 milimet fc¢ = 28 MPa; fy = 420 MPa · · Mô men tính tân oán ngơi nghỉ TTGH độ mạnh Mu = 150 kNm 10. Cho d ầm BTCT mặt phẳng cắt chữ nhật cốt thxay đơn, biết: Kích thước mặt cắt: b x h = 200 x 350 mmét vuông · Bê tông gồm fc¢ = 32 MPa; gc = 2400 kg/m3 · · Cố t thép dọc chịu kéo có As = 3#22; d = 300 mm; fy = 4đôi mươi MPa · Thông số b ề rộng lốt nứt Z = 30000 N/mm · Mô men tính tân oán nghỉ ngơi TTGH sử dụ ng Ma = 50 kNm Hãy bình chọn coi dầm có nứt ko. Nếu bao gồm, hãy chất vấn điều kiện tinh giảm b ề rộng lớn lốt nứt. 11. Cho d ầm BTCT mặt phẳng cắt chữ nhật cốt thép knghiền, biết: Kích thước phương diện cắt: b x h = 250 x 400 mmét vuông · Bê tông bao gồm fc¢ = 35 MPa; gc = 2400 kg/m3 · · Cố t thxay dọc Chịu đựng kéo tất cả As = 3#25; d = 350 mm; fy = 280 MPa Cố t thxay dọc Chịu nén có As¢ = 2 #16; d’ = 40 mm; fy¢ = 280 MPa · · Thông số b ề rộng vết nứt Z = 30000 N/milimet · Mô men tính toán sinh hoạt TTGH sử dụ ng Ma = 70 kNm Hãy khám nghiệm coi dầm có nứt không. Nếu tất cả, hãy soát sổ ĐK tinh giảm b ề rộng lớn vệt nứt. 12. Cho d ầm BTCT mặt phẳng cắt chữ T ráng t thnghiền solo, biết: 2PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com Những bài tập môn Kết cấu bê tông – hệ Chính quy Tháng 10/2011 · Kích thước mặt cắt: b = 800 mm; bw = 200 mm; hf = 120 mm; h = 550 milimet Bê tông có fc¢ = 28 MPa; gc = 2400 kg/m3 · · Cố t thép dọc chịu đựng kéo có As = 3#25; d = 500 mm; fy = 4đôi mươi MPa · Thông số b ề rộng lớn vệt nứt Z = 30000 N/mm · Mô men tính tân oán ngơi nghỉ TTGH sử dụ ng Ma = 1trăng tròn kNm Hãy khám nghiệm coi dầm có nứt không. Nếu bao gồm, hãy đánh giá điều kiện giảm bớt b ề rộng dấu nứt. 13. Tính toán và b ố trí cầm cố t thnghiền dọ c đến cột nđính bởi BTCT thườ ng chịu nén đ úng trọng tâm, biết: Kích thước mặt cắt: b x h = 250 x 250 mm2 · · f’c = 28 MPa; fy = 280 MPa · Lực dọ c tính toán thù sinh sống TTGH cường đ ộ Pu = 1100 kN 14. Thiết kế mặt phẳng cắt cột ngắn bằng BTCT hay chịu đựng nén đúng trung ương, biết: · Cường độ vật liệu : f’c = 35 MPa; fy = 4đôi mươi MPa · Lực dọ c tính tân oán sinh hoạt TTGH cường đ ộ Pu = 1600 kN 15. Tính chăm nom mặt phẳng cắt cộ t nđính b ằng BTCT thường xuyên chịu nén lệch vai trung phong, biết: Kích thước mặt cắt: b x h = 220 x 350 mmét vuông · · Cố t thxay dọc có 4 #22, bố trí đố i xứng cùng với nhì trục, d = 300 mm, d’ = 50 mm · Cường độ vật tư : f’c = 28 MPa; fy = 280 MPa · Nộ i lực tính tân oán ngơi nghỉ TTGH cường độ : Pu = 900 kN; Mu = 70 kNm 16. Tính chăm bẵm mặt phẳng cắt cộ t nthêm b ằng BTCT thường chịu nén lệch trung tâm, biết: Kích thước phương diện cắt: b x h = 250 x 400 mm2 · · Cố t thxay dọc bao gồm 4 #22, sắp xếp đố i xứng với nhì trục, d = 350 mm, d’ = 50 mm · Cường độ vật liệu : f’c = 35 MPa; fy = 420 MPa · Nộ i lực tính tân oán làm việc TTGH độ mạnh : Pu = 1600 kN; Mu = 70 kNm 17. Tính coi ngó mặt phẳng cắt cộ t nđính b ằng BTCT thường chịu đựng nén lệch tâm, biết: Kích thước phương diện cắt: b x h = 250 x 400 mm2 · · Cố t thxay dọc có 4 #25, bố trí đố i xứng cùng với nhị trục, d = 350 mm, d’ = 50 mm · Cường độ vật tư : f’c = 35 MPa; fy = 4trăng tròn MPa · Nộ i lực tính tân oán nghỉ ngơi TTGH độ mạnh : Pu = 1000 kN; Mu = 160 kNm ----------------------------------------- 3PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Chuyên mục: Bất động sản