Bài 5 lũy thừa của một số hữu tỉ

     
*
Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 17 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 5 trang 17 SGK Tân oán 7 Tập 1. Tính:


*
Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 18 SGK Toán thù 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 5 trang 18 SGK Tân oán 7 Tập 1. Tính...


*
Trả lời thắc mắc 3 Bài 5 trang 18 SGK Tân oán 7 Tập 1

Trả lời thắc mắc 3 Bài 5 trang 18 SGK Toán 7 Tập 1. Tính và so sánh:...

Bạn đang xem: Bài 5 lũy thừa của một số hữu tỉ


*
Trả lời thắc mắc 4 Bài 5 trang 18 SGK Toán thù 7 Tập 1

Trả lời thắc mắc 4 Bài 5 trang 18 SGK Toán 7 Tập 1. Điền số phù hợp vào ô vuông...

Xem thêm: Cúng Giao Thừa Lúc Mấy Giờ, Không Cúng Giao Thừa Có Sao Không


*
Bài 27 trang 19 sgk toán 7 tập 1

Giải bài 27 trang 19 SGK Tân oán 7 tập 1. Tính


*
Bài 28 trang 19 sgk toán thù 7 tập 1

Giải bài bác 28 trang 19 SGK Toán thù 7 tập 1. Tính với đúc kết nhận quan tâm vệt của lũy vượt với số mũ chẵn với lũy thừa cùng với số mũ lẻ của một trong những hữu tỉ âm.


*
Bài 29 trang 19 sgk tân oán 7 tập 1

Giải bài bác 29 trang 19 SGK Tân oán 7 tập 1. Hãy tìm những bí quyết viết khác


*
Bài 30 trang 19 SGK Tân oán 7 tập 1

Giải bài 30 trang 19 SGK Tân oán 7 tập 1. Tìm x, biết


*
Bài 31 trang 19 SGK Toán thù 7 tập 1

Giải bài 31 trang 19 SGK Toán 7 tập 1. Viết những số (0,25)^8 và (0,125)^4 bên dưới dạng các lũy quá của cơ số 0,5.


Chuyên mục: