Bài 3 liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây

     
*
Trả lời thắc mắc 1 Bài 3 trang 105 SGK Toán 9 Tập 1

Giải Trả lời thắc mắc Bài 3 trang 105 SGK Toán thù 9 Tập 1. Hãy áp dụng kết quả của bài bác tân oán ngơi nghỉ mục 1 để chứng tỏ rằng:


*
Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 105 SGK Tân oán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 105 SGK Toán thù 9 Tập 1. Hãy sử dụng kết quả bài bác toán ngơi nghỉ mục 1 để so sánh những độ dài...

Bạn đang xem: Bài 3 liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây


*
Trả lời thắc mắc 3 Bài 3 trang 105 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 105 SGK Toán thù 9 Tập 1. Cho tam giác ABC, O là giao điểm những mặt đường trung trực của tam giác...


*
Bài 12 trang 106 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài bác 12 trang 106 SGK Tân oán 9 tập 1. hotline I là điểm nằm trong dây AB sao cho AI=1centimet. Kẻ dây CD đi qua I và vuông góc với AB.


*
Bài 13 trang 106 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài bác 13 trang 106 SGK Tân oán 9 tập 1. Cho mặt đường tròn (O) gồm những dây AB và CD đều nhau, những tia AB cùng CD cắt nhau trên điểm E ở bên ngoài đường tròn.

Xem thêm:


*
Bài 14 trang 106 SGK Tân oán 9 tập 1

Giải bài xích 14 trang 106 SGK Toán 9 tập 1. Cho mặt đường tròn trung tâm O nửa đường kính 25cm, dây AB bởi 40cm. Vẽ dây CD song tuy vậy với AB với tất cả khoảng cách đến AB bởi 22centimet.


*
Bài 15 trang 106 sgk Tân oán 9 - tập 1

Giải bài 15 trang 106 SGK Tân oán 9 tập 1. Cho hình 70 trong số đó hai tuyến đường tròn thuộc bao gồm trọng tâm là O.


*
Bài 16 trang 106 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài xích 16 trang 106 SGK Toán thù 9 tập 1. Trong các dây đi sang một điểm A ở vào mặt đường tròn, dây vuông góc cùng với OA là dây nđính thêm duy nhất.


*
Đề kiểm soát 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - Bài 3 - Chương thơm 2 - Hình học tập 9

Giải Đề soát sổ 15 phút ít - Đề tiên phong hàng đầu - Bài 3 - Chương 2 - Hình học tập 9


*
Đề đánh giá 15 phút ít - Đề số 2 - Bài 3 - Cmùi hương 2 - Hình học 9

Giải Đề bình chọn 15 phút ít - Đề số 2 - Bài 3 - Chương 2 - Hình học 9


*
Đề soát sổ 15 phút - Đề số 3 - Bài 3 - Chương thơm 2 - Hình học 9

Giải Đề kiểm tra 15 phút ít - Đề số 3 - Bài 3 - Chương 2 - Hình học tập 9


*
Đề kiểm tra 15 phút ít - Đề số 4 - Bài 3 - Cmùi hương 2 - Hình học 9

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 4 - Bài 3 - Cmùi hương 2 - Hình học tập 9


*
Đề bình chọn 15 phút ít - Đề số 5 - Bài 3 - Chương thơm 2 - Hình học tập 9

Giải Đề chất vấn 15 phút ít - Đề số 5 - Bài 3 - Chương thơm 2 - Hình học tập 9


*
*

*
Gửi bài bác
*

Đăng ký để thừa nhận giải thuật hay và tư liệu miễn phí

Cho phép loigiaituyệt.com gửi những thông tin mang đến chúng ta nhằm nhận thấy các lời giải hay cũng tương tự tư liệu miễn phí.


Chuyên mục: