10 thành phố đông dân nhất việt nam

     

Các thị thành mập của toàn quốc tất cả 5 thành phố trực ở trong Trung ương cùng 78 thành thị trực nằm trong tỉnh. Bài viết này đang hỗ trợ danh sách này chi tiết cho chính mình đọc.