👉👉👉Dự án Roman Plaza có tiến độ thanh toán linh hoạt được chia thành nhiều đợt

👉 Tiến độ đóng tiền

♦ Đang update